Bland det allra viktigaste att ha med sig på en resa är ett mindre reseapotek. Men samtidigt kan man minska risken att behöva använda dessa mediciner om man förbereder sig väl inför resan. Detta inte minst genom att ge magen en god grund för den utmaning som väntar. Räcker det med bra kost och kosttillskott – eller krävs det till och med vaccin? Det beror lite på vem man frågar, hur känslig man är och var man ska åka.

Behöver du vaccin? Vilket skydd ger det?

VaccineringDukoral är ett vanligt vaccin som brukar rekommenderas vid utlandsresor till länder där tarmbakterierna skiljer sig rejält mot vad vi är vana med i Sverige.

Den ger ett fullgott skydd mot diarréer förutsatt att det är orsakat av kolera. Det är alltså ett vaccin mot kolera och inte ett komplett skydd för magproblem.

Det kan drickas av både vuxna och barn (minst två år) och är idag det enda drickbara vaccin som finns tillgängligt.

För vaccinering, kontakta en vaccinationscentral i god tid innan ni ska åka. Orsaken är att man ska inta två doser innan man är fullt vaccinerad. Detta ska ske med sex veckors intervall.  Sedan bör ännu en dos intas efter två år. Däremot är man skyddad till ca 85 % redan efter en vecka.

Det klassas som receptbelagd medicin och det krävs därmed läkare eller annan behörig personal för att det ska skrivas ut. Däremot brukar det inte vara något problem att få Dukoral i det fall man kontaktar en klinik.

Fördelen med Dukoral är även att det delvis ger ett skydd mot ETEC, vilket är den bakterie som ligger till grund för den vanligaste turistdiarrén. Man kan räkna med att medicinen skyddar i ca 3 månader. Vaccination är därmed speciellt viktigt för personer som behöver ha ett extra skydd på grund av hälsoskäl.

Vid magsjuka påfrestas kroppen fysiskt – bland annat genom att risken är stor för vätskebrist. Barn, äldre samt personer med hjärtsjukdomar bör därmed vara extra försiktiga. Andra riskgrupper är gravida, diabetiker och de med inflammatoriska tarmsjukdomar.

Behöver du kosttillskott – Vilket skydd ger det?

Kosttillskott och frukterI hälsokostbutiker finns ofta ett stort utbud av produkter mot mag- och tarmbesvär. Men behövs dessa tillskott?

Hur noga man behöver vara med kosten och om kosttillskott behövs beror till stor del på hur känslig mage man har.

Många har mindre magproblem (förstoppning, mindre smärta m.m.) utan att ens reflektera över att det till stor sannolikhet har med kosten att göra. Behovet av exempelvis fibrer och bakterier kan alltså variera en hel del från person till person.

Det viktiga är att hitta en balans så att magen har förutsättningarna att klara av mer utmanande kost under utlandsresan. En typ av kosttillskott är mjölksyrebakterier. Det är goda bakterier (nämns ofta i samband med mejeriprodukter) som hjälper tarmfloran att hitta balansen.

Något som är mycket vanligt är att vi får i oss för lite fibrer. Överlag har dagens livsmedel lågt innehåll av fibrer och många prioriterar även hellre vitt bröd och pasta än mer fiber och fullkorn. I dessa fall kan fibertillskott ge magen lite bättre förutsättningar. Med olika tillskott kan man alltså ge magen bättre möjligheter att komma i balans inför resan.

Men det är tillskott och alltså inget som kan intas ”istället för” en varierad kost. Har du problem med magen så sök hjälp på en hälsocentral (exempelvis av en dietist) för att få stöd och råd hur du bör balansera kosten och vilka tillskott som kan väljas utifrån ditt behov.

Förebygg magproblem på resan